Kim nhỏ keo Metal Tip Needle

Kim nhỏ keo Metal Tip Needle

Kim nhỏ keo Metal Tip Needle

  • Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Model No Đường Kính Trong Đường Kính Ngoài Màu
14G 1.55mm 2.10mm Olive
15G 1.36mm 1.80mm Amber
18G 0.84mm 1.27mm Green
20G 0.60mm 0.91mm Pink
21G 0.51mm 0.82mm Purple
22G 0.41mm 0.72mm Blue
23G 0.34mm 0.64mm Orange
25G 0.26mm 0.51mm Red
27G 0.21mm 0.41mm Original
30G 0.16mm 0.31mm Light purple
32G 0.11mm 0.23mm Yellow
34G 0.06mm 0.19mm Snow cyan
Sản phẩm cùng loại